BStretched / 8my / 430mm / 600m / K / RSF

Pred-rastegnuta folija standardne kvalitete, Koristi se isključivo za stabilizaciju veoma lakih paleta, prethodno učvršćenih ili kao zaštita od vanjskih utjecaja prilikom internog ili eksternog transporta.

Pred-rastegnuta folija (Pre-stretch)
Debljina: 8my
Širina: 430mm
Duljina: 600m
Težina tuljka: 350g