Politika integriranog sustava upravljanja

BOMARK AMBALAŽA d.o.o. je tvrtka čija je osnovna djelatnost prodaja ambalažnih proizvoda i strojeva za pakiranje, uz istovremenu brigu o kvaliteti i informacijskoj sigurnosti.

Misija tvrtke: Omogućiti zaposlenim osobama da radom osiguraju svoje dostojanstvo nastojeći što pravednije rasporediti stvorenu vrijednost između svih zainteresiranih strana s posebnim osjećajem za solidarnost i opće dobro.

Vizija tvrtke: Stvoriti poduzeće koje će njegovanjem inovativnosti i inventivnosti te stalnim tehnološkim, organizacijskim i informatičkim poboljšanjima povećavati svoj udio na tržištu.

Slogan tvrtke glasi “Širimo prave vrijednosti” čime se nastoji ukazati na sveprisutnost humanitarne komponente u poslovanju tvrtke koja provodi brojne aktivnosti za pomoć zajednici i svojim primjerom nastoji potaknuti druge tvrtke na pomaganje potrebitima.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, naša politika usmjerena je na ispunjavanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana:

Kupci – korisnici usluga

 • Trajno ispunjavati potrebe i očekivanja kupaca kroz kvalitetno izvedene usluge, fleksibilnost i poštivanje rokova te istovremenu brigu o informacijskoj sigurnosti
 • Kontinuirano uvoditi inovacije i podizati efikasnost našeg rada
 • Osigurati zaštitu informacijske imovine od svih opasnosti – internih i eksternih, namjernih i slučajnih

Dobavljači – kooperanti

 • Težiti uspostavljanju partnerskih odnosa s dobavljačima/kooperantima i kroz obostrano koristan odnos povećavati našu konkurentnost na tržištu, uz istovremenu brigu o informacijskoj sigurnosti

Zaposlenici

 • Osigurati zapošljavanje stručnih i ambicioznih djelatnika koji će imati mogućnosti napredovati i podizati svoje kompetencije, posebno u području primjene informacijske sigurnosti

Tijela državne uprave

 • Poslovati u skladu sa zakonskim propisima i kontinuirano se usklađivati sa svim zakonskim i drugim zahtjevima vezanim na informacijsku sigurnosti i zaštitu osobnih podataka

Lokalna zajednica – susjedi

 • Davati doprinos lokalnoj zajednici kroz mogućnost zapošljavanja lokalnih radnika
 • Primjenom sustava upravljanja informacijskom sigurnošću osigurati zaštitu osobnih i poslovnih podataka

Vlasnik – direktor

 • Kontinuirano unaprjeđivati sustav upravljanja temeljen na zahtjevima normi ISO 9001:2015 i ISO 27001:2013
 • Stalno pratiti promjene u okruženju, procjenjivati rizike vezane na sve aspekte poslovanja i na taj način osigurati održivi razvoj i učinkovito upravljanje energijom
 • Stalno identificirati i ocjenjivati opasnosti vezane na informacijsku sigurnost te tažiti smanjenju rizika

Varaždin, 05.11.2021.

Direktor: Miljenko Borščak