• Ambalaža je tihi prodavač.

    Ambalaža je

    tihi prodavač.

    – James Pilditch

Ambalaža je zajednički naziv za raznovrsne materijale u koje se pakira roba. 

Da bi se roba mogla staviti u promet, mora biti zaštićena od nepovoljnog utjecaja okoline, odnosno spremljena na način koji jamči siguran transport i održivost proizvoda, zaštićuje i čuva kvalitetu proizvoda, sprečava rasipanje i otuđivanje sadržaja, te omogućuje pravilnu uporabu i prodavanje. Bez kvalitetne ambalaže u suvremenom svijetu nema kvalitetnih proizvoda. 

U vrlo jednostavnom obliku ambalaža datira od prapovijesti čovječanstva. Industrijska revolucija potaknula je njezin značajan razvoj te je zahvaljujući napretku u području pakiranja, došlo do modernizacije i ekspanzije ambalažnih materijala. Najznačajniji iskorak u proizvodnji i primjeni ambalažnih materijala učinjen je u 20.stoljeću posebice razvojem ambalaže od polimernih materijala.

Bomark kontakt

BOMARK AMBALAŽA d.o.o. / Ivana Severa 15, Varaždin, Hrvatska
T +385 42 40 50 20 / F +385 42 40 50 21 / E info@bomark.hr
OIB 26897480147 / IBAN HR9525000091101408906 / VAT HR26897480147
MBS 070118708 / Temeljni kapital 1.880.000,00 kn uplaćen u cijelosti
DIREKTOR Miljenko Borščak